Projekty

Nákup vybavení do Fabriky

RČ: 22/007/19210/453/113/004019
Baletizol, aktivní reproduktory, 8 ks reflektorů, výrobník mlhy

Středisko kulturních služeb města Svitavy
Organizace je kulturně výchovnou a odborně metodickou organizací města. Posláním organizace je vytváření kulturního, vzdělávacího a spolkového centra pro širokou veřejnost, zprostředkování pořadů ze všech oblastí kultury. Středisko kulturních služeb města Svitavy zabezpečuje kulturní nabídku pro občany a návštěvníky Svitav – divadla, koncerty, výstavy, filmová představení, společenské akce, zábavné pořady, vzdělávací akce, kurzy taneční, jazykové, pořady pro děti – školy a školky, podporuje amatérské aktivity, organizuje amatérské přehlídky a soutěže ve všech oblastech na úrovních místních, krajských a celostátních. Pořádá Portu.
SKS pořádá Dětskou scénu – národní přehlídku dětského divadla a recitace od roku 2011.
SKS zabezpečuje kulturní a společenské akce ve Fabrice Svitavy, Ottendorferově domě, kině Vesmír, divadle Trám, na náměstí, v Parku Jana Palacha, provozuje letní kino v Parku Jana Palacha, Prázdniny ve Svitavách (pohádky a koncerty v Parku Jana Palacha, Struny v podloubí na náměstí Míru, Pouť ke svatému Jiljí, Pivní slavnosti, Svitavernu), Svatováclavský košt, Vánoce ve Svitavách, Silvestr…

SKS pořídilo baletizol na jeviště Fabriky pro všechna amatérská taneční vystoupení – taneční obor svitavské ZUŠ, školní akademie všech svitavských základních škol a další taneční vystoupení na jevišti Fabriky. Rozměry baletizolu odpovídají velikosti jeviště Fabriky.
SKS pořídilo aktivní reproduktory a 8 kusů reflektorů pro zkvalitnění zvuku a osvětlení sálu Fabriky Svitavy pro divadelní představení, koncerty, školní akademie, plesy, přehlídky atd. Zároveň se využívá nově pořízená světelná a zvuková technika pro všechny kulturní akce SKS i mimo Fabriku Svitavy.
SKS pořídilo výrobník mlhy pro efekty a atmosféru při vystoupeních svitavských základních, mateřských a středních škol a ZUŠ Svitavy a všech dalších akcí – koncertů, divadelních představení, plesů atd.

Pořízení baletizolu, aktivních reprobeden, reflektorů a výrobníku mlhy pomohlo k rozvoji a zkvalitnění činnosti a služeb SKS Svitavy.